Gymnázium, Plzeň, Mikulášské nám. 23
Suplování:
<<
v
>>
 
Suplování: Pondělí 22.1.2018
Nepřítomné třídy012345678910
4.BAkceAkce
8.EAkceAkce
Nepřítomní učitelé012345678910
Adámek Aleš(Absc)ChodSimRg
Koukol Alan(Absc)....-Pyt..-....
Šafránková Ivana(PD**)--
Špetová Martina(PD**)----
(PD--)Ra......
Taraba Pavel(Nem)..-TurChodZa---
Změny v rozvrzích učitelů:
Fořtová Zdeňka1. hododpadáLS4.B (4LS1)+
2. hododpadáLS4.B (4LS1)+
Havlíček Tomáš1. hododpadáSCh8.E (4Ch)+
2. hododpadáSCh8.E (4Ch)+
Chodounská Hana1. hodsupl. (Ad Absc)C1.C (s1)(117)dozor
4. hodzměna Aj6.E (aj11)(119)
4. hodspojeno (Tar Nem)Aj6.E (aj12)(119)
5. hodzměna Nj5.C (nj22)(107)nadúvazková hodina
Merglová Dagmar1. hododpadáSBi4.B (4Bi2)
2. hododpadáSBi4.B (4Bi2)
Pytlík Jaroslav4. hodsupl. (Kou Absc)Inf5.E (s2)(413)přespočetná hod.
Radotínský Miroslav4. hodsupl. (Špe PD--)Inf5.E (s1)(412)přespočetná hod.
Riegerová Jana3. hodsupl. (Ad Absc)D4.B(425)dozor
Simočková Jitka2. hodsupl. (Ad Absc)C1.C (s2)(117)dozor
Skálová Zdeňka1. hodpřesun >>Ch5.Ena 5. hod
5. hodpřesun <<Ch5.E(118)z 1. hod
Soukupová Jana1. hododpadáDGv8.E (4DG)+
2. hododpadáDGv8.E (4DG)+
Stehlíková Monika1. hododpadáLS8.E (4LS3)+
2. hododpadáLS8.E (4LS3)+
Šafránková Ivana1.-2. hod Ped.dohl.-neodčítá se z přesp.
Šimána Josef1. hodpřesun >>Zsv3.Ana 3. hod
3. hodpřesun <<Zsv3.A(219)z 1. hod
Špetová Martina1.-3., 6. hod Ped.dohl.-neodčítá se z přesp.
4.-5., 7.-8. hod Ped.dohl. -odčítá se z přesp.
Tafat Ivan1. hododpadáM2.Ezrušeno
3. hododpadáZ3.Azrušeno
Turková Kristýna3. hodsupl. (Tar Nem)Aj3.E (aj12)(220)přespočetná hod.
Zadražilová Alice5. hodsupl. (Tar Nem)Aj3.B (aj12)(318)přespočetná hod.
Změny v rozvrzích tříd:
2.E1. hodModpadá(Ta)
1.C1. hodCs1(117)suplujeChodounská Hana(Ad)
2. hodCs2(117)suplujeSimočková Jitka(Ad)
3.E3. hodAjaj12(220)suplujeTurková Kristýna(Tar)
1.A7. hodInfs2odpadá(Kou)
8. hodInfs2odpadá(Kou)
5.E1. hodChpřesun >>na 5. hod
4. hodInfs1(412)suplujeRadotínský Miroslav(Špe)
4. hodInfs2(413)suplujePytlík Jaroslav(Kou)
5. hodCh(118)přesun <<Skálová Zdeňkaz 1. hod
5. hodInfs1odpadá(Špe)
5. hodInfs2odpadá(Kou)
6.E4. hodAjaj11(119)změnaChodounská Hana
4. hodAjaj12(119)spojíChodounská Hana(Tar)
3.A1. hodZsvpřesun >>na 3. hod
3. hodZsv(219)přesun <<Šimána Josefz 1. hod
3. hodZodpadá(Ta)
7. hodTvtvZ4odpadá(Špe)
8. hodTvtvZ4odpadá(Špe)
3.B5. hodAjaj12(318)suplujeZadražilová Alice(Tar)
7. hodTvtvZ4odpadá(Špe)
8. hodTvtvZ4odpadá(Špe)
5.C5. hodNjnj22(107)změnaChodounská Hana
7.E1. hodAjaj11odpadá(Tar)
4.A1. hodCInf4Infodpadá(Kou)
2. hodCInf4Infodpadá(Kou)
4.B1. hodCInf4Infodpadá(Kou)
2. hodCInf4Infodpadá(Kou)
3. hodD(425)suplujeRiegerová Jana(Ad)
1.-2. hod Jiná akce
6.C1. hodCInf4Infodpadá(Kou)
2. hodCInf4Infodpadá(Kou)
8.E1. hodCInf4Infodpadá(Kou)
2. hodCInf4Infodpadá(Kou)
7. hodTvTvZ4odpadá(Špe)
8. hodTvTvZ4odpadá(Špe)
1.-2. hod Jiná akce
Pedagogický dohled u třídy:
4.B, 1.-2.hod - Šafránková Ivana
8.E, 1.-2.hod - Šafránková Ivana

4.B + 8.E : 1. + 2. hod. Úřad práce. Dohled pí Šafránková.